Vers van het land naar de klant!

Duurzaamheid

Binnen onze bedrijfsvoering is duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Voor ons is dit een continu proces waarbij we steeds onderzoeken waar we bestaande werkwijzen kunnen verduurzamen en nieuwe processen duurzaam kunnen inzetten. Wij besteden ook aandacht aan de natuur. U kunt bijvoorbeeld nestkastjes, bijenkasten en bloemenranden rondom ons erf zien.

   bloem met bij

Zonnepanelen

In de zomer van 2018 zijn wij begonnen met plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen met als doel om energieneutraal te zijn met de huidige constructie kunnen wij voor 92% energieneutraal zijn. De laatste 8% zullen wij in de nabije toekomst realiseren.

Het plaatsen van de zonnepanelen is een groot project dat wij door samenwerking met meerdere partijen hebben gerealiseerd. In onderstaande filmpjes kunt u de voortgang en het eindresultaat zien.

Afvalstromen

Wij streven ernaar afval tot een minimum te beperken maar helemaal afvalvrij werken is niet mogelijk wanneer producten verwerkt worden. Het afval proberen wij zoveel mogelijk te recyclen. Dit doen we onder andere door het oogstafval te gebruiken om een biovergister te voeden. Zo wordt een groot deel aan energie teruggewonnen uit dit afval en wat daar nog van overblijft, wordt als mest gebruikt.

Druppel bemesting aardbeien

De aardbeien die wij kweken, telen we op overkapte stellingen. Dit heeft niet alleen praktische voordelen voor het plukken en de temperatuur maar ook voor het voorzien van de nodige meststoffen. Wij dienen deze toe met behulp van een substraatunit. Dit apparaat stuurt de bemesting van de aardbeien nauwkeurig aan op basis van sensoren. Dit gaat zo accuraat dat wij per stellingrij verschillend kunnen bemesten. Hierdoor kunnen wij het gebruik van water en meststoffen precies afstemmen op de behoefte en gaat er vrijwel niks verloren.